Ačkoliv segment neživotního pojištění zaznamenává již několik let stagnaci a na úroveň z roku 2003 by se měl podle předpovědí opět vyšplhat kolem roku 2015, v některých případech může dojít ke zdražení pojistného nemovitostí. Za tento vývoj může pochopitelně největší letošní domácí přírodní katastrofa, tedy povodně.

 

Letošní povodně nepředstavovaly tak výrazný problém jako ty v roce 2002, avšak vlivu na trh s pojišťovnictvím jistě dosáhly. Pro pojišťovny se jednalo o velmi citelný nárůst objemu vyplácených pojistek a tedy nákladů. To však může ovlivnit hlavně „pojišťovny pojišťoven“, které stanovují ceny tzv. katastrofického jištění pojišťoven, od kterého se dále odvíjejí i konečné maloobchodní ceny pojistného.

 

 

Dva různé proudy

Na další vývoj tak panují v zásadě dva rozdílné názory. Ačkoliv oba proudy vylučují zdražení pojistného nemovitostí a prostor pro podnikání o více jak 10%, ke kterému došlo po velkých povodních v roce 2002, podle jednoho proudu jisté změny čekat můžeme. Např. podle Tomáše Novotného, šéfa týmu společnosti AON Benfield pro střední a východní Evropu, lze předpokládat zdražení maloobchodního pojistného, neboť je logické, že ztráty z posledního roku se odrazí v sazbách jištění pojišťoven.

 

Zdražení by se mělo pohybovat řádově ve stovkách. Podle dalšího názoru však bude tento vliv velmi malý. Ve světě totiž letos nedošlo k jiným příliš vážným živelným katastrofám, které by bylo nutno vyplácet a tyto pojišťovny tak disponují dostatkem volných prostředků, ba přímo jejich přebytkem.

 

 

Zpřesnění map některým pomůže, jiným ublíží

Na čem se však všichni odborníci shodují, je vliv zpřesnění povodňových map. Ty přinášejí informaci o tom, na kterém území povodně hrozí, či kde hrozí zaplavení kvůli srážkám. Nyní dochází k jejich zpřesnění a také k určení hloubky případné povodně.

 

Odborníci vesměs souhlasí s názorem, že takto se může stát pojistitelnou i taková nemovitost, u které pojištění ještě nedávno nepřicházelo do úvahy. Podle nových map by mělo až devět procent objektů být zařazeno do příznivější povodňové zóny, tedy do zóny s mírnějším pojistným. Na druhou stranu mnohé objekty se stanou naopak nepojistitelnými.