Stavební boom stále pokračuje a staví se na všech možných i nemožných místech. Velmi často jsou zastavovány parcely, ke kterým nevede existující komunikace a je třeba tuto komunikaci teprve vytvořit. Víte, jak v takovém případě postupovat?

 

Cesta veřejná, nebo ne?

Pokud se rozhodnete vybudovat příjezdovou cestu ke svému pozemku, je třeba vzít do úvahy celou situaci a dispozici, na které bude cesta postavena a rozhodnout, zda by mělo jít o cestu zcela soukromou, nebo zda ji může mít v užívání veřejnost.

 

 

Pokud budete chtít veřejnost z užívání cesty vyloučit, je třeba o toto vyloučení žádat příslušný správní úřad. V opačném případě se totiž vlastník dopouští nezákonného jednání, protože veškeré cesty jsou v České republice automaticky ve veřejném užívání.

 

Cesty, které byly vybudovány soukromě, se označují za účelové komunikace. Podle zákona je jejich účelem spojení jednotlivých pozemků a staveb pro potřeby svých vlastníků.

 

Vlastníkem účelových komunikací je právnická či fyzická osoba

Zatímco vlastníkem ostatních pozemních komunikací, tedy dálnic a silnic a místních komunikací, je stát či obec, vlastníkem komunikací účelových je právnická nebo fyzická osoba.

 

Účelovými komunikacemi jsou většinou nejrůznější příjezdové cesty k výrobním areálům, soukromým pozemkům, polní a lesní cesty, ale také cesty, které jsou vybudovány na území soukromých pozemků.

 

 

Cesta může být vybudována buď stavebním zásahem, anebo prostým užíváním. Cesta se automaticky stává účelovou komunikací a její využívání je automaticky veřejné. Pokud je třeba pro vybudování cesty stavební zásah, je třeba získat územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Tohoto řízení se účastní Policie České republiky, místní stavební úřad a silniční správní úřad.

 

O výjimku je třeba požádat

Pokud bude chtít vlastník cesty z jejího užívání vyloučit nejrůznějším způsobem veřejnost, a to ať už např. zákazem používání nákladních vozů, omezením používání jen na určité hodiny, nebo zamezením vjezdu závorou, pak je třeba o tuto výjimku požádat místní silniční správní úřad.

 

V žádosti o výjimku je třeba doložit, proč se žadatel výjimky domáhá a v čem by utrpěla jeho práva, pakliže by bylo používání cesty veřejné.