Platba za odpady je určena místní vyhláškou, zatímco v hlavním městě platí poplatek majitel nemovitosti, v ostatních obcích se platí poplatek na osobu. Na zaplacení některých poplatků tak zbývá jen pár dnů, protože termín platby je 31. května.

 

Poplatky za odpad ve dvou splátkách

Poplatky za odpady se platí ve dvou splátkách, výše poplatku závisí na rozhodnutí představitelů města. V současné době činí několik set ročně, v Praze jsou poplatky za svoz odpadu nejvyšší, platí se zde od 150 korun měsíčně výše za svoz té nejmenší odpadní nádoby jednou týdně.

 

 

Poplatky je možné zaplatit převodem na účet obce, pomocí SIPO, složenky, nebo v pokladně magistrátu. Pakliže by tento poplatek nebyl uhrazen, pak hrozí penále ve výši trojnásobku poplatku a případně i exekuce.

 

V Praze se platí výše poplatku dle četnosti vývozu odpadových nádob a to také ve dvou splátkách, do 15. června za období leden až červen a do 15. prosince za období červenec až prosinec. Platí se stejným způsobem jako u jiných obcí.

 

Poplatek za skládku by se měl zvýšit

V současné době jednají experti z ministerstva životního prostředí (zástupci státní správy, firem působících v oblasti odpadů), kteří se jednak snaží najít další cesty k tomu, aby odpad vůbec nevznikal, a jedním z těchto nástrojů má být cena za uložení komunálního odpadu.

 

 

V současné době se platí zhruba 500 korun za uložení tuny komunálního odpadu na skládky, tento poplatek by se pak měl zvýšit na 1000 korun. Navyšování by však mělo probíhat postupně. Je jasné, že obce zvýšení  tohoto poplatku promítne do konečných poplatků občanům, které by je nemělo příliš zatížit.

 

Takto chce ministerstvo docílit toho, aby se odpad ještě více recykloval, nebo se spíše spaloval. Již v roce 2020 by se mělo recyklovat přes polovinu veškerého odpadu. Ekologové toto jednání však kritizují s tím, že spíše než tlak na větší recyklaci povede k častější stavbě spaloven. Nová odpadová legislativa by měla být schválena ještě v letošním roce.