Na území o celkové rozloze 250 hektarů vzniká ve spolupráci Městské části Praha 9 a developerských společností nové moderní "město ve městě".

V oblasti bývalé průmyslové zóny vymezené ulicemi Kolbenova, Freyova, Poděbradská a Kbelská se rodí Nové Vysočany, budoucí lokální městské centrum Prahy. Svou rozlohou 250 hektarů je tato část hlavního města srovnatelná s řadou současných okresních měst. V blízké budoucnosti zde bude bydlet, pracovat a žít okolo 40 tisíc nových obyvatel.

 

Územní plán Prahy zde předpokládá kombinaci širokého spektra urbánních funkcí: od rezidenčních přes administrativní a maloobchodní až po volnočasové a rekreační. Proměny, jimiž celá lokalita projde, jsou srovnatelné se změnami, kterými před pár lety prošel například Anděl na pražském Smíchově; dnes je z něj moderní městské centrum s veškerou infrastrukturou a občanskou vybaveností.

 

V případě Nových Vysočan se de facto jedná o revitalizaci brownfields velkého rozsahu, kdy je žádoucí navázat na historickou stopu industriální minulosti a unikátního "genia loci" území a citlivě do něj zakomponovat novou moderní výstavbu.

 

 

V souvislosti s přeměnou území vzniklo sdružení Nové Vysočany, jehož zakladateli byly společnosti CODECO, FINEP a IMOS development. Sdružení bylo poté ještě rozšířeno o dalšího partnera společnost CPI Group, která v lokalitě realizovala nákupní galerii Fénix a Clarion Congress Hotel. Sdružení při přeměně území v moderní čtvrť úzce spolupracuje s Městskou částí Praha 9.

 

Starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím k tomu uvádí: "Postupné naplňování vize Nových Vysočan přináší do zdejší bývalé průmyslové oblasti nový život. Proto aktivity developerů ve sdružení Nové Vysočany vítáme, neboť je naším společným zájmem, aby se Vysočany staly atraktivní městskou čtvrtí, jež bude příjemným místem pro život, práci, zábavu i odpočinek.

 

Za podstatné považujeme především vybudování kompletní infrastruktury a občanské vybavenosti včetně školských a zdravotnických zařízení i možností kulturního vyžití. K atraktivnosti Vysočan v budoucnu přispěje i zrevitalizovaný park Rokytka s mnoha příležitostmi ke sportu i relaxaci, jenž se stane součástí budoucího moderního městského celku.

 

Nové Vysočany se tak mohou stát přínosem nejen pro obyvatele celé městské části Praha 9, ale i pro všechny Pražany." K rozvoji celého území Vysočan přispívají také další developeři působící v této lokalitě: BCD Group, AFI Europe Czech Republic a ABLON.

 

Srdcem budoucí rozvojové oblasti Nových Vysočan je území Kolbenova City Development (KCD) o rozloze 14 ha v těsné blízkosti metra B Kolbenova a v sousedství parku Rokytka. Území KCD je bývalým průmyslovým areálem výrobních hal ČKD Trakce.

 

V minulosti na tomto místě působila známá "Kolbenka", továrna Ing. Emila Kolbena. Řada původních objektů fungovala jako skladové, výrobní a administrativní plochy. Některé budovy již byly či budou kompletně zrekonstruovány, jiné budou zbourány a vytvoří tak prostor pro moderní kanceláře, atraktivní bytové domy, hotel, obchody, restaurace a kavárny.

 

Plánovaný rozvoj území KCD přinese do Nových Vysočan zhruba 70.000 m2 kanceláří, 900 - 1.000 bytů pro nejméně 2.000 nových obyvatel a 12.000 m2 obchodů. Dominantou celého území Nových Vysočan by se v roce 2012 měla stát 22patrová výšková administrativně-obchodní budova KOLBEN TOWER, která nabídne i restauraci s atraktivními výhledy.

 

V její podnoži se pak počítá s obchody, restauracemi a dalšími službami. Developerem KCD je společnost CODECO, jejíž ředitel Radek Zábrodský k projektu dodává: "Přeměna velkého rozvojového území Vysočany v moderní městskou čtvrť Nové Vysočany s mnoha tisíci obyvateli může trvat až několik desítek let. Proto je třeba mít jasnou dlouhodobou vizi rozvoje lokality, aby byla konverze původního průmyslového území na budoucí fungující městskou strukturu úspěšná.

 

Naše společnost byla první mezi developery na území Nových Vysočan, kdo se před pěti lety začal zabývat celým 250hektarovým územím a spolu s architekty a urbanisty odkrýval jeho potenciál. Proto jsme zvali a zveme ke spolupráci i další developery, kteří na tomto území rozvíjejí pozemky a areály, a proto jsme také iniciovali vznik sdružení Nové Vysočany."

 

Pavel Rejchrt ze společnosti FINEP k tomu dodává: "V rámci rozvojového území Nové Vysočany jsme již dokončili první tři etapy rezidenčního projektu Nová Harfa, který se nachází na jižní části tohoto území. Se svými 2000 byty patří k největším rezidenčním projektům v České republice. Nyní připravujeme další etapy. Již nyní mohou místní obyvatelé využívat celou řadu nových obchodů a služeb, které se nachází v nově vzniklém obchodním parteru podél ulice Poděbradská."

 

Velké rozvojové území Vysočan má za sebou bohatou minulost. Na přelomu 19. a 20. století se stalo jedním z center průmyslového a technického rozvoje a chloubou českého průmyslu na domácích a zahraničních trzích; tím zůstalo až do konce minulého století. Nejdůležitějšími vysočanskými závody byly mimo jiné Českomoravská továrna na stroje, Kolbenova elektrotechnická továrna a závod firmy Breitfeld-Daněk, později spojené ve světoznámou ČKD, dále pak Avia Aero, Praga i pekárna Odkolek.

 

Díky tomu jsou součástí lokality architektonicky, technicky a historicky významné budovy a objekty " například funkcionalistická vila navržená architektem F. A. Librou v blízkosti stanice metra Kolbenova či některé průmyslové výrobní haly v areálu Praga, které jsou důkazem vytříbené industriální architektury počátku 20. století.

 

Budoucí moderní městská čtvrť Nové Vysočany nabídne:

- zhruba 600.000 m2 kanceláří

- 50.000 m2 obchodů

- 12.000 bytů

- park Rokytka (mimo jiné s cyklostezkou, dráhou pro inline bruslení, joggingovou stezkou, tenisovými kurty, hřištěm na pétanque apod.; park již nyní prochází výraznou proměnou, kterou zastřešuje a financuje město Praha s využitím fondů EU)

- kompletní občanskou vybavenost

Více infomrací naleznete zde.