Od 1.1. 2014 vstoupí v platnost nový katastrální zákon, který byl nedávno schválen a který může značně ovlivnit to, co majitelé nemovitostí za katastr zaplatí.

 

Zákon totiž zavádí hned několik nejrůznějších poplatků, které se dříve neplatily. Stát by za tyto poplatky chtěl vybrat více jak 300 milionu korun a od zákona si slibuje zlepšení podmínek při financování nemovitosti hypotékou, ochranu před podvodnými vklady do katastru a hladší průběh realitních transakcí.

 

Zavádí se řada nových poplatků

Základní poplatek za výpis z katastru, který byl tisíc korun, zůstává i nadále. Značně se však rozšiřuje počet jednotlivých úkonů a zpoplatňují se úkony, které byly dříve zcela zdarma.

 

 

Jeden tisíc korun tak například zcela nově zaplatí vlastníci nemovitosti, kteří její pořízení financovali hypotéčním úvěrem, za výmaz zástavního práva banky. Tento úkon byl dříve automatický a zároveň zdarma.

 

Zpoplatněné budou také úkony na katastru, které se týkají pronájmu půdy, lesního pozemku či závodu (pacht). Nově zavádí tento zákon místo pěti věcných práv, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí, dokonce dvacet.

 

Veškeré tyto úkony budou zpoplatněné a jejich počet by měl postupně růst, protože lidé se budou seznamovat s tím, co vše lze na katastr zapsat.

 

 

Katastr má povinnost informovat o změnách

Nově tedy nepůjde u celé řady záležitostí pouze o zápis do katastru ve formě poznámky, ale přímo ve formě vkladu. Vklady do katastru jsou na rozdíl od poznámek mnohem lépe kontrolovány a tak by měly být transakce s nemovitostmi transparentnější.

 

Další novinka je zapisování staveb, které nejsou spojeny s pozemkem. Ty se budou zapisovat do katastru poznámkou. Evidovat by se měly také ceny nemovitostí. Veškeré dokumenty, které budou v souvislosti se zápisem do katastru dodávány, budou přísněji zkoumány, aby se zabránilo podvodným zápisům.

 

O jakékoliv změně a návrhu na změnu bude vlastník informován pomocí SMS zprávy, či datovou schránkou, nebo e-mailem, podle toho, co si sám zvolí. Toto informování majitelů bude vždy elektronického rázu a katastr má tuto povinnost uloženu povinně.