V České republice platí zákon, který ukládá majitelům nemovitostí, aby své nemovitosti nechali posoudit odborníky, kteří nemovitosti vystaví tzv. průkaz energetické náročnosti.

Ten slouží jako jakési vysvědčení o tom, jak je určitá budova náročná na spotřebu energií a jak je také úsporná. Víte, jak se energetická náročnost vypočítává a co je ovlivňuje?

Energetické štítky mají tlačit občany k hospodárnosti

Stát se snaží na své občany tlačit, aby byla spotřeba energií co nejnižší. Energetické štítky, jak se někdy také průkazy energetické náročnosti nazývají, by tedy měli dávat najevo, kolik provoz které nemovitosti stojí a těm, jejichž provoz tedy stojí méně, vytvořit jistou konkurenční výhodu, třeba při prodeji či pronájmu nemovitosti.

Slouží ale také pro majitele, kterému dávají najevo, kde může ušetřit. Energetické průkazy vystavují odborníci, kteří jsou certifikováni.

Posuzuje se mnoho faktorů

Odborníci potřebují od majitele nemovitosti celou řadu nejrůznějších podkladů, tedy hlavně projektovou dokumentaci – plány budovy a bytu. Z těchto plánů se potřebují dozvědět informace o celkové dispozici budovy, uspořádání jednotlivých místností, tepelných vlastnostech tzv. obálky.

Tu si můžete představit jako obvod všech místností, které se v budově vyhřívají. Dále je třeba dodat informace o tom, kolik osob se v domě zdržuje, seznam strojů a zařízení, které jsou zde instalovány a smlouvy se všemi dodavateli energií.

Plány nemovitosti může nahradit odhad nebo měření

V případě, že například plány nemovitosti nedisponuje, odborník provede měření nebo odhad. Prohlídka nemovitosti odborníkem však není nutná, vše se může dít i na dálku. Dále se bere do úvahy stav stavební konstrukce, jako například kondenzace vlhkosti a výskyt plísní, a to na povrchu, ale i vevnitř, prostup tepla, spáry, podlahová konstrukce apod.

Z informací o dodávaných energiích se také vyvodí účinnost dodávané energie. Na základě celého komplexu vstupů je pak nemovitost zařazena do jedné z kategorií efektivity budovy.