Společnost EUBE zkolaudovala veřejně prospěšnou stavbu parkovacího domu v Haškově ulici. Tento parkovací objekt vznikl na pozemcích bývalé mlékárny, v těsném sousedství polyfunkčního domu Hradecký dvůr. Celková investice do dvoupodlažní budovy dosáhla téměř 75 milionů Kč.

Výstavba parkovacího domu probíhala od loňského jara. Bezbariérový objekt, určený pro veřejnost, vychází z principů obsažených v územním plánu města Hradce Králové. Na západní straně hraničí s Hradeckým dvorem a bude dopravně obsluhován z ulice Haškova průjezdem tímto bytovým a komerčním komplexem. Stavba byla realizována na základě schváleného záměru města a následně podepsaných smluvních dokumentů. Po úspěšné kolaudaci bude nyní následovat podepsání kupní smlouvy mezi společností EUBE a městem Hradec Králové. Poté dojde k převzetí objektu městem, což se očekává v září letošního roku. Město tak získá velmi důležité parkovací kapacity, které může začít hned provozovat.

"Jsme rádi, že jsme měli možnost podílet se tímto způsobem na rozvoji města a že se nám podařilo veřejný parkovací dům úspěšně zkolaudovat," říká Allan Jírek, člen představenstva společnosti EUBE a.s. "Nyní se budeme snažit urychlit všechny kroky vedoucí k podpisu smlouvy s magistrátem, abychom mohli parkovací dům co nejdříve předat občanům Hradce Králové k užívání a ulehčit jim tak každodenní cestování na Pražské Předměstí."

Více informací získáte zde.