Společnost RE/MAX se od začátku své působnosti v České republice snaží o maximální profesionalizaci realitního trhu. Ve spolupráci s Českou společností pro jakost se RE/MAX jako první realitní síť rozhodla změnit zaběhnutá pravidla na českém realitním trhu a podpořit vznik první nezávislé celostátní certifikace makléřů podle mezinárodních norem ISO.

Na tuzemském realitním trhu nabízí mnoho realitních kanceláří nějakou formu vzdělávání a certifikace pro své makléře. Do současné doby však nebylo pro zákazníky v České republice žádné celostátní objektivní měřítko, které by oddělilo kvalitní makléře od těch nekvalitních. Živnost makléře není vázaná a tedy regulovaná státem. RE/MAX se proto rozhodl jako první realitní síť na českém trhu stát u zrodu celostátní certifikace makléřů CRM (Certifikovaný Realitní Makléř) ISO, která je objektivně a nezávisle udělována Českou společností pro jakost, která má akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Česká společnost pro jakost provádí certifikace osob v různých oborech již 15 let.

Na základě podnětu společnosti RE/MAX byl ve spolupráci s týmem odborníků vytvořen nový program personální certifikace, Certifikovaný Realitní Makléř. Držitelé tohoto certifikátu prokázali vysoké znalosti v oboru před nezávislou komisí a jsou zárukou poskytování kvalitních služeb na realitním trhu, říká Petr Koten, ředitel úseku certifikací České společnosti pro jakost. Zkouška je veřejně dostupná jak stávajícím makléřům, tak i široké veřejnosti. Každý zájemce bude skládat ústní a písemnou zkoušku před nezávislou komisí. "Jsme si vědomi, že jako leader na trhu neseme odpovědnost za utváření a profesionalizaci trhu ku prospěchu konečného zákazníka, to je naše deklarovaná mise a právě zavedením certifikace makléřů dle mezinárodních standardů ISO jí naplňujeme," dodává David Krajný, prezident realitní společnosti RE/MAX Česká republika a Slovensko.

Z interních průzkumů společnosti RE/MAX vyplynulo, že přes 50 % realitních transakcí probíhá na přímo, tedy bez účasti realitní kanceláře. Výsledky dále ukázaly, že lidé nevyužívají služeb realitních kanceláří, protože nejsou ochotni platit za neadekvátní servis a ne proto, aby ušetřili. Certifikace CRM ISO poskytne záruku kvality poskytovaného servisu a především přispěje k objektivní orientaci zákazníka. V rámci sítě RE/MAX bude tato certifikace povinnou součástí kariérního růstu každého makléře. RE/MAX Akademie má prozatím jako jediná potřebnou kvalifikaci a akreditaci od ministerstva školství, aby mohla toto školení poskytovat.

Více informací získáte zde.