Soutěž "Best of Realty - Nejlepší z realit", v tuzemsku považovaná za nejprestižnější ve svém oboru, vstupuje do svého druhého desetiletí. O nominaci na ocenění titulem "Best of Realty - Nejlepší z realit 2009" se v 11. ročníku až do pátku 4. září 2009 mohou ucházet tuzemské stavby dokončené a zkolaudované po 1. lednu 2008. Právě 4. září v 16 hodin proběhne uzávěrka přihlášek ve všech vypsaných kategoriích. Dějištěm slavnostního galavečera, na němž budou ve čtvrtek 12. listopadu 2009 vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům, se stane Kongresové centrum Praha.

Každoročně jsou titulem "Best of Realty - Nejlepší z realit" oceňovány projekty, které v uplynulém období přispěly k růstu úrovně českého realitního trhu a dokládají schopnosti developerů, architektů, projektantů, stavitelů i realitních agentů. Respektované tituly uděluje odborná porota, složená z předních odborníků českého realitního trhu, v celkem pěti základních kategoriích: Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra a Hotely. Vedle těchto kategorií získává Zvláštní cenu poroty také projekt, který se za příslušné období výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj českého realitního trhu. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) uděluje speciální cenu "Award for Excellence" osobnosti, která se významně zasloužila o rozvoj oboru. V neposlední řadě mohou dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorií i laici, hlasující na webu soutěže www.bestofrealty.cz a prostřednictvím webů mediálních partnerů. Vítěz tohoto hlasování si z galavečera odnáší Cenu čtenářů.

V letošním roce byl předsedou odborné poroty jmenován Dr. Tomáš Drtina (Incoma Research), jenž už v minulých letech zastával funkci člena jury. Naopak dlouholetý předseda poroty Ing. Kamil Kosman (Česká spořitelna) zasedne tentokrát mezi její členy, kterými budou vedle něj také Udo Schlosser (Eurohypo AG), Ing. arch. Oleg Haman (Obec architektů), Ing. Pavel Hlinka (Asociace hotelů a restaurací ČR), Ing. Pavel Bedrna (Lexxus) a Petr Urbánek (Europolis Real Estate Asset Management).

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost BEST OF REALTY, s.r.o., která při její přípravě úzce spolupracuje s bankovními domy, finančními poradci, realitními agenty, agenturami pro výzkum trhu, Obcí architektů, zástupci developerských společností a dalšími významnými subjekty českého realitního, developerského a bankovního trhu. Soutěž se již tradičně koná pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), sdružující významné osobnosti české developerské scény a souvisejících oborů. Uchazeči o titul "Best of Realty - Nejlepší z realit 2009" v některé z vypsaných kategorií musí organizátorovi soutěže nejpozději do 4. září 2009 zaslat elektronickou přihlášku - vyplněný nominační formulář (www.bestofrealty.cz, www.bestofrealty.com) a na jeho adresu doručit CD s kvalitními fotografiemi exteriéru a interiéru projektu. Přihlášky lze elektronicky zasílat již nyní.

Aby projekt mohl být do soutěže přihlášen, musí splňovat několik základních podmínek. Musí být v pravém slova smyslu "dán na trh" - to znamená, že nejméně z 50 procent musí být určen k pronájmu či k prodeji; vlastník tedy může využívat maximálně jeho polovinu. Projekt musí být dokončen po 1. lednu 2008 (případně může být v době nominace v kolaudačním řízení), přičemž nesmí být nominován již v některém z předchozích ročníků soutěže. S přihlášením projektu do soutěže musí souhlasit majitel objektu.

Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů jsou výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na trhu nemovitostí; ocenění se tak může dočkat jen projekt, který oproti ostatním přináší výraznou přidanou hodnotu. S pravidly soutěže i jejími uplynulými ročníky se zájemci o nominaci mohou seznámit na webové stránce soutěže www.bestofrealty.cz.

Ke každému ročníku soutěže je pořadatelem vydávána i exkluzivní publikace představující nominované a vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a vítěze předchozích ročníků.

V loňském roce se o titul "Nejlepší z realit" ucházelo 37 projektů. Slavnostního večera v pražském Národním domě na Vinohradech, spojeného s vyhlášením výsledků a předáním cen, se zúčastnilo cca 280 osobností reprezentujících český i zahraniční realitní trh a související obory.

Více informací získáte zde.