Pokud budete prodávat nemovitost, můžete se setkat s pár situacemi, které jsou od začátku roku upraveny podle nového občanského zákoníku. Nebude na škodu, pokud se o nich něco dozvíte. Kde nastavily změny a na co si dát pozor? Uveďme si alespoň několik z nich, které by pro vás mohli být důležité.

 

Nemovitost je součástí pozemku

NOZ označuje stavbu jako součást pozemku. Tato zásada platila až do roku 1950, poté byla změněna – pozemek a stavba byly dvě samostatné věci. To ovšem nahrávalo spekulantům a vznikalo mnoho sporů a komplikací, když vlastník stavby nebyl vlastník pozemku. Tato změna je tedy velmi vítána.

 

Stavba nepřechází do vlastnictví vlastníka pozemku automaticky

Toto souvisí s předchozím bodem. Ještě před pár měsíci jste vlastnili dvě nemovitosti – stavbu a pozemek – se kterými jste mohli nakládat zvlášť. V tuto chvíli ale vlastníte pouze jednu nemovitost, a tu můžete prodat jen jako celek. Pokud jste majitelem stavby, ale majitelem pozemku je třeba vaše sestra, nemusíte se bát, že by vlastnické právo k vašemu domku přešlo na ni.

 

 

Jak je to s předkupním právem?

Ten kdo vlastní pozemek, na kterém stojí stavba patřící jinému vlastníkovi, má ke stavbě předkupní právo. Toto platí i naopak. Pokud bude chtít jeden z vlastníků svoji věc prodat, musí ji nabídnout nejdříve vlastníkovi druhé věci. I když předkupní právo nevyužije, je stále zachováno.

 

Pokud tedy nový majitel bude chtít, po čase např. stavbu prodat, opět ji musí nejdříve nabídnout majiteli pozemku. Pokud bude předkupní právo využito a pozemek se stavbou bude vlastnit stejná osoba, stavba se stane součástí pozemku. Jde tedy o jednu nemovitost a nakládat s ní lze pouze společně.

 

 

Předkupní právo se vztahuje jen na takovou část pozemku, který je nezbytný k výkonu vlastnického práva ke stavbě. Znamená to, že nemusíte kupovat celý pozemek, pokud je nepřiměřeně velký pro stavbu rodinného domu. Také vlastník pozemku nemusí nabízet vlastníkovi stavby přednostně celý pozemek, pokud je příliš velký.