Tisková Zpráva

Zatímco míry 90 - 60 - 90 charakterizují dokonale tvarované tělo modelky, parametry tepelný odpor R = 5,37 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K, index vzduchové průzvučnosti Rw = 54 dB, pevnost 40 MPa, požární odolnost - třída A ? nehořlavé, radioaktivita I = 0,2, a pracnost - 0,52 Nh/m2 sice možná ocení jen projektanti a architekti, zato z nich ale vyčtou vše o dokonalosti stavebního systému KMB SENDWIX od společnosti KM Beta a. s. Přednosti tohoto prvního uceleného a certifikovaného systému vícevrstvých konstrukcí na českém trhu spočívají v nadstandardních tepelně technických, akustických a statických hodnotách. Vsadil na ně i významný moravský developer společnost VAŠSTAV, s.r.o. při výstavbě šesti viladomů v Sokolnicích u Brna.

Pokud totiž najdete systém s takovými vlastnostmi, můžete s klidným svědomím navrhnout skutečně kvalitní dům, který odpovídá současným znalostem a zkušenostem evropského stavitelství. Dané hodnoty výjimečně splní i některé běžné stavební systémy, vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. V celém souhrnu budete nejspíš podobné vlastnosti hledat marně, s výjimkou stavebního systému KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s.

KMB SENDWIX je profesionálně navržený a v praxi ověřený konstrukční systém vícevrstvého zdění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny. Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech. Menší tloušťka stěn díky vysoké pevnosti zdicích prvků KMB SENDWIX zvyšuje obytnou plochu

V jihomoravské obci Sokolnice realizuje firma VAŠSTAV již třetí etapu svého projektu, tentokrát se jedná o výstavbu 36 bytů ve viladomech v dispozicích 2+1 a 3+1, o velikostech od 61 m2 do 90 m2. Sokolnice jsou obcí s bezmála dvoutisícovkou obyvatel, která leží na okraji slavkovského bojiště, jižním směrem od města Šlapanice a na jihovýchod od Brna. Rozkládá se podél toku řeky Říčky a od severního okraje se rozprostírá les Bažantnice. Dlouhou historii obce dosvědčuje v její severní části novogotický zámek obklopený parkem. Brno je doslova "coby kamenem dohodil" a přece je tu klid, pole plná slunečnic, prostě ideální místo na relaxaci po náročném dni.

Až devadesátimetrová obytná plocha bytů v šesti viladomech je výsledkem dalšího z benefitů sendvičového zdiva od společnosti KM Beta a.s. Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry totiž KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách stěn (zdicí prvek SENDWIX 8DF pro nosné stěny je široký jen 240 mm), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy - u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních. Při průměrných republikových cenách dvacet osm tisíc korun za metr čtvereční je to jednoznačně (bez)konkurenční výhoda oproti jiným materiálům a argument pro developery, kteří se snaží vytěžit z bytu maximum. "Samozřejmě toto byl jeden z důvodů, který nás při výběru typu zdiva přesvědčil," potvrzuje ing. Gabriela Fajkošová, vedoucí přípravy a projekce firmy VAŠSTAV, s.r.o. ?Byli jsme zvyklí pracovat s pálenými červenými bloky, ale když jsme projekt zkalkulovali, vyšly nám vápenopískové cihly KMB SENDWIX nejlépe, jak z pohledu technických vlastností, tak i finančních důvodů.?

Viladomy v Sokolnicích jsou první rozsáhlejší zakázkou s použitím sendvičového zdiva, kterou brněnská rodinná firma VAŠSTAV, s.r.o. bratrů Vašíčkových s již bezmála 16ti letou tradicí realizuje. Zvoleny byly tři zdicí prvky: SENDWIX 8DF (248x240x248 mm) pro nosné obvodové stěny, SENDWIX 5DF (290x240x123) pro dělící stěny s vyšším požadavkem na akustický útlum a únosnost a překlady SENDWIX 2DF.

U zdicích prvků KMB SENDWIX se lepí jen ložná plocha, i proto stavba roste rychleji Z pohledu developera hraje zásadní roli nejen finanční úspora, ale třeba i rychlost výstavby " zdicí prvky SENDWIX se pokládají na pero a drážku a lepidlem se natírá jen ložná plocha, takže pracnost je nižší. V Sokolnicích byla použita cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění Flex SX-L, kterou stejně jako i další lepidla pro systém KMB SENDWIX vyrábí Cemix. "Jedná se o speciálně upravený materiál s vyšší přilnavostí pro lepení vápenopískových cihel,? vysvětluje Jiří Foltýn ze společnosti KM Beta. Díky lepidlu je tak odbourán mokrý proces nanášení malty, takže stavba se nemusí nechat přes zimu vymrznout. I proto viladomy v Sokolnicích budou moci být předány již v prosinci, a to výstavba začala v únoru letošního roku. Stavbyvedoucí pak při kontrolním dnu vyzdvihl i další praktické přednosti vápenopískových cihel ? třeba že jsou nenasákavé a bez pórů, proto při deštích na rozdíl od pálených materiálů nenasákají v takové míře. Nebo že zdi jsou hladké, takže vnitřní omítky lze aplikovat pouze jako tenkovrstvé.

Systém KMB SENDWIX byl certifikován od vnitřní omítky po vnější zdivo včetně lepidel, celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy: SENDWIX L je systém s odvětrávanou izolací a lícovou přizdívkou, v systému SENDWIX M je použitým izolantem jmenovaný systém s venkovní povrchovou úpravou v podobě šlechtěné omítky LB Cemix.

Testy prokázaly nadstandardní tepelnou akumulaci Kromě tepelné ochrany budov zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Obecně lze konstatovat, že vysoká tepelná akumulace je u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná. Tento parametr oceníte obzvláště v takzvaných přechodných obdobích na jaře a na podzim, kdy přes den teploty šplhají nad 20 oC, zatímco večer, v noci a ráno klesají blízko k nule. Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo k tomu, aby zajistily požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 oC po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne. Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokáží akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období.

"U masivního domu ze systému KMB SENDWIX s nepřekonatelnou akumulací tepla tak například při noční vnější teplotě 7 oC za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 oC. Takový dům tedy bez problému přenese i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém stavby. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií, peněz a často i zbytečných starostí," zmínil další z výhod systému KMB SENDWIX Jiří Foltýn ze společnosti KM Beta. Jeho slova dokládá i níže uvedená tabulka, která porovnává délku otopné sezóny na experimentálních domech v německém Darmstadtu. Finanční prostředky tak použitím systému KMB SENDWIX ušetřil nejen developer, ale v budoucnu i noví majitelé bytů ve viladomech v Sokolnicích.

Porovnání délky otopné sezóny u stavby se shodnými tepelnými ztrátami a jinou akumulací. Měření probíhalo na experimentálních domech v německém Darmstadtu více než rok, domy byly na jednom místě vystaveny shodným podmínkám.

KONSTRUKCE KLASIFIKACE OTOPNÁ SEZÓNA (dní) KMB SENDWIX M 2410 masivní (vysoká akumulace) 3.11. - 6.4. 154 pálený blok 44 P+D masivní - (solidní akumulace) 28.10. - 16.4. 170 plynosilikát P2-400 lehká + (nízká akumulace) 20.10. - 20.4. 182

O společnosti KM Beta a.s. Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci ? Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci " Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988, 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny.

Další informace: Privilege PR