Všichni víme, že do budoucna nastane problém se zajištěním dostatečného množství energie pro další rozvoj a další generace. Fosilní paliva (ropa, zemní plyn, uhlí) se prostě jednou vyčerpají. Jejich spalováním vzniká navíc oxid uhličitý, který má špatný vliv na klimatické poměry na Zemi. Ale existují i zdroje energie, které jsou obnovitelné – slunce, voda a vítr.

 

Sluneční (solární) energie a její využití

Solární energie je v podstatě jediný obnovitelný zdroj energie, který má dostatečný potenciál na dlouhodobé pokrytí energetických potřeb lidstva. Jeho využití není náročné a hlavně je šetrné k přírodě.

 

Podle průzkumů je možné využívat solární energii po celém území České republiky. Platí, že více energie získáte v horských oblastech a tam, kde je nejvyšší intenzita a délka slunečního svitu.

 

 

Solární energii je možné využívat dvěma způsoby. Pasivní se používá už dlouhá desetiletí v podobě skleníků, zimních zahrad či jako prosklené fasády. Druhým způsobem je aktivní získávání energie ze slunce. K tomu je potřeba dalších zařízení a to slunečních kolektorů či fotovoltaických modulů. Takto získaná energie se využívá pro ohřev vody a vytápění.

 

Výhody a nevýhody solární energie

Jako výhodu můžeme určitě zmínit fakt, že sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj a jeho odběr nás nic nestojí. Touto cestou můžeme získat až 70 % teplé vody a 50 % tepla z celkové spotřeby domácnosti. Výhodou je i nenáročnost na údržbu a obsluhu solárních systémů a jejich dlouhá životnost. V neposlední řadě Vás může potěšit, že se zasluhujete o zkvalitňování životního prostředí.

 


Nevýhodou je, že přísun slunečního záření kolísá během roku i v jednotlivých oblastech. Intenzitu i dobu záření ovlivňuje např. nadmořská výška, oblačnost a další místní podmínky (mlha, znečištěné ovzduší, úhel dopadu paprsků). Nemůžeme tedy využívat tento zdroj jako jediný zdroj energie.

 

Také počáteční investice je poměrně vysoká. Musíme počítat i s tím, že bude nutné upravit objekt před instalací solární soustavy (zateplení, úprava topné soustavy...).