Od roku 2013 máme v České republice smluvní nájemné. To znamená, že nájem je výsledkem dohody nájemce a pronajímatele, který může nájem zvyšovat. Zvyšování nájemného má ale svá pravidla, která je dobré znát. Před nedávnem začal platit nový občanský zákoník. Jaké změny nám v této záležitosti přinesl?

 

Zvýšení nájemného má svá pravidla

Způsob, jakým se bude nájemné zvyšovat, může být uveden přímo v nájemní smlouvě. Také je možné v ní dohodnout, že tento úkon je vyloučen. Rozhodně je ale dobré řešit úpravy nájmu ve smlouvě, protože se můžete vyhnout budoucím sporům.

 

Pokud tuto dohodu v nájemní smlouvě nemáte, musí pronajímatel poslat nájemci písemný návrh a čekat na jeho souhlas. V tomto případě je možné nájemné zvyšovat maximálně jednou za 12 měsíců. Zvýšení má také určitá omezení. Sečteme zvýšení nájemného za poslední tři roky a vypočítáme kolik je 20 % z této hodnoty. Tím dostaneme částku, kterou nesmíme při zvyšování přesáhnout.

 

 

Současně musí být nájem takový, jaké je v daném místě a čase obvyklé. Pro stanovení takového nájmu můžou pronajímatelé využít cenových map Ministerstva pro místní rozvoj. Také mohou využít služeb příslušných znalců. Nejjednodušším způsobem je projít si na internetu nabídky realitních kanceláří či se prostě optat svých známých.

 

Souhlas či nesouhlas se zvyšováním nájemného?

Pokud nájemce souhlasí, zašle pronajímateli písemný souhlas a to do dvou měsíců. Vyšší nájem začne platit ve třetím měsíci od doručení návrhu.

 

Existuje ale také možnost, že nájemce s vyšší částkou souhlasit nebude a odmítne ji. Zde přichází na řadu soud, který určí výši nájemného. Pro soud také platí, že to musí být částka, která je obvyklá v daném místě a čase. Ovšem soud se neohlíží na maximální zvýšení, tedy hranice 20 % z minulých zvyšování ho vůbec nezajímá. Znamená to, že soud může nakonec  zvýšit částku o více, než navrhoval pronajímatel.

 

 

Snažte se dohodnout!

Nelze doporučit jinak, než se na všem dohodnout. Je to nejlepší cesta jak pro pronajímatele, tak i nájemce. Hledejte spolu možná řešení, dohody i kompromisy.