Pořizujete si nemovitost? Pokud budete nemovitost přebírat, je třeba se mít na pozoru, stejně jako několik dalších let, kdy lze reklamovat případné vady nemovitosti. Od nového roku bude platit nový občanský zákoník, který přináší změnu právě v oblasti reklamace nemovitosti.

 

Za ni totiž budou ručit všichni, kdo na stavbu materiál dodávali, včetně subdodavatelů. Na nich všech se bude moci majitel nemovitosti hojit při případném soudním stání.

 

 

Změny v občanském zákoníku

Nový občanský zákoník přináší celou řadu změn, mnohé z nich se týkají i majitelů nemovitostí, a to těch současných stejně jako budoucích. Jedna novinka se týká toho, u koho je možné reklamovat případné vady na nemovitosti. Od nového roku to totiž bude možné jak u hlavního dodavatele stavby, tak u jeho subdodavatele.

 

To je pro majitele nemovitosti jistě velmi praktické, pro dodavatele pak již méně. Dodavatelé, kteří nemají žádný vztah s firmou, která na nemovitosti pracuje, se mohou dostat do značných potíží. Právě na nich bude totiž prokázat, že jejich materiál škodu v žádném případě nezpůsobil a že tedy na nich není, aby škodu uhradili.

 

 

Řešení soudní cestou

Majitel tedy může žalovat všechny subjekty, které měly se stavbou cokoliv dočinění a po všech chtít náhradu škody. Pokud žaloba dopadne ve prospěch majitele nemovitosti, pak může nařídit exekuci proti všem subjektům, nebo proti konkrétnímu z nich.

 

Majitel nemovitosti tak totiž nemusí zjišťovat, kdo přesně závadu způsobil a zda je způsobena např. vadnou prací, nebo vadou materiálu. Pokud při předávání nemovitosti zjistí majitel jakoukoliv závadu, vždy může požadovat náhradu po všech dodavatelích stavby. Dodavatel a subdodavatel tak ručí za případné škody společně a nerozdílně.

 

Majitel nemovitosti se může dokonce rozhodnout, zda chce nápravu a náhradu škody od konkrétního dodavatele, nebo zda ji chce po všech. Pokud např. majitel nemovitosti při předávání nemovitosti zjistí, že jsou špatně namontována okna, může chtít nápravu jak po firmě, která okna montovala, tak po firmě která okna dodala.