Od začátku roku 2013 musejí mít určité budovy tzv. energetické štítky. Na koho se přesně tato povinnost vztahuje, kde je možné energetické štítky zajistit, a k čemu slouží?

Energetické štítky mají sloužit jako informace o energetické náročnosti budovy

Energetické štítky neboli průkazy energetické náročnosti jsou nařízeny novelou zákona, a mají sloužit hlavně jako informace pro kupující o tom, jaké jsou provozní náklady na energie v této nemovitosti. Hodnocení této novely je poněkud rozpačité a má i řadu kritiků, ale od začátku roku 2013 vstoupila v platnost a je třeba se jí řídit.

Z logiky věci by informace o energetické náročnosti měla ovlivňovat také cenu nemovitosti při prodeji – za nemovitost, která spotřebuje méně energie, zaplatíme více a naopak. V současné době mají povinnost pořídit si tento štítek ti, kdo stavějí a pořizují si nové budovy, dále ti, kdo stávající nemovitost přestavují, pronajímají ji celou nebo její podstatnou část.

Od roku 2016 pak musí být tímto štítkem vybavena nemovitost i v případě, že se pronajímá jen byt nebo kancelář. Průkaz energetické náročnosti je možné si nechat vystavit i na jeden byt, nebo je možné ho vystavit na celou budovu a poté rozpočítat.

Štítek vydají energetičtí specialisté

Energetické štítky neboli průkazy vydávají energetičtí specialisté, kteří jsou certifikovaní ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam těchto znalců najdete na internetových stránkách ministerstva, mělo by jich být kolem tisíce. Energetický štítek by měl platit deset let.

Cena štítku nebyla pevně stanovena, bude se řídit trhem a nabídkou energetických specialistů. V současné době se cena pohybuje kolem 3 až 6 tisíc korun. Pokud energetický štítek nezajistíte, ačkoliv jste byli novelou zákona nuceni, riskujete postih, a to pokutu až do výše 10 tisíc korun. Bez zajištěného energetického štítku byste také neměli získat stavební povolení.

Při prodeji nemovitosti byste měli předkládat energetický štítek nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.