Zakoupili jste si nemovitost a už jste se dokonce i přestěhovali? Výborně, ale připravte se na to, že vás čeká ještě několik pochůzek na úřady, abyste bydlení na nové adrese přihlásili.

 

Přihlaste své nové bydliště na úřadě

Naštěstí není nutné zajít na úřad, pod který spadalo bydlení na staré adrese. Pokud byste sem náhodou zašli, můžete čekat, že po vás budou požadovat občanský průkaz a tomu posléze ustřihnou růžek.

 

Odstřihnout růžek starému občanskému průkazu, a tím pádem jej znehodnotit, mohou také na obecním úřadu vašeho nového místa bydliště, takže se můžete vypravit rovnou sem. Zde nahlašujete změnu trvalého bydliště, a tím pádem také měníte záznam v evidenci obyvatelstva.

 

Nezapomeňte na výpis z katastru nemovitostí

S sebou vezměte již zmíněný občanský průkaz, dále pak dokumenty, které osvědčují vaše právo k užívání nemovitosti. V případě, že se jedná o změnu trvalého bydliště z důvodu pořízení nemovitosti, vezměte s sebou kupní smlouvu a ověřený výpis z katastru nemovitostí – nestačí tedy prosté ověření na internetu.

 

 

Společně s úředníkem vyplníte potřebné formuláře a získáte také potvrzení o změně trvalého pobytu, neboť původní občanský průkaz pozbyde platnosti. V tomto dokumentu bude uvedeno jak staré bydliště, tak to nové. Za toto řízení zaplatíte poplatek 50 korun.  

 

Dalším krokem je výměna občanského průkazu

Ihned byste se měli vypravit na oddělení, kde se vydávají občanské průkazy. K vyřízení výměny občanského průkazu budete potřebovat vyplněný formulář, již zmíněné potvrzení o změně trvalého pobytu a také aktuální fotografii. Výměna občanského průkazu vás nebude nic stát a novou občanku si můžete vyzvednout během třech týdnů.

 

K čemu slouží trvalé bydliště?

Institut trvalého bydliště nezakládá žádné právo na bydlení, či na jakýkoliv vztah k nemovitosti, jde hlavně o evidenční účely. Na základě trvalého bydliště jsou například placeny daně, je vám umožněno volit, vyzvedáváte si zde vaše doklady apod.