Povodně zasáhly velkou část našeho území a mnozí z nás utrpěli velké škody. Pokud jste měli vaši nemovitost pojištěnou, jistě vás zajímá, jak je možné plnění z pojistky uplatnit.

Uzavřeli jste včas pojistku na živelné katastrofy? Pak vám jistě gratulujeme, protože se vám vaše prozíravost vyplatila. Je však typické, že pojišťovny peníze rády inkasují od pojistníků, ale už s menším nadšením je vyplácejí postiženým. Pokud tedy nechcete, aby pojišťovna smetla váš případ ze stolu, je třeba celou žádost připravit a vše důkladně zdokumentovat.

Nejprve však zapátrejte po vaší pojistce a dobře si pročtěte, co přesně vaše pojistka kryje a co budete také uplatňovat. Je totiž rozdíl, zda požadujete pojistné krytí po záplavě a povodni. Zatímco záplava je běžný jev, který může vzniknout například prudkým deštěm, povodeň je živelná katastrofa s dalekosáhlými následky, která vzniká rozlitím vody mimo řeční koryta.

Povodní proběhlo za posledních 15 let hned několik a jsou mnohem častější, než byly v minulosti. Pojišťovny se tedy poučily a připravily tzv. povodňové mapy, které jasně naznačují, kde mohou obyvatelé čekat s povodněmi problémy – pojišťovny totiž stanovily zóny, ve kterých vás nepojistí. Riziko povodí je zde totiž příliš veliké a pravděpodobnost rovna skoro jistotě.

Nezapomeňte na fotodokumentaci

V první řadě nezapomeňte vše velmi důkladně zdokumentovat. Veškeré postižení dobře nafotografujte, nezapomeňte na detaily! Případně si přiveďte svědky, kteří vaši situaci dobře popíší. Vytvořte seznam veškerého zařízení, které bylo povodní zasaženo.

Pokud můžete, zajistěte také doklady o pořízení těchto věcí. Poškozené věci odkliďte mimo nemovitost, ale okamžitě je nelikvidujte. Pojistnou událost nahlaste co nejdříve, sdělte čísla pojistných smluv, jméno, adresu, místo a datum pojistné události.

Hlášení lze v některých případech také podávat prostřednictvím internetu. Na základě vašeho oznámení pojišťovna vyšle likvidátora, který bude s vámi celý případ řešit.