Prodáváte, nebo kupujete nemovitost? Pak se připravte na to, že byste se měli zajímat o daň z převodu nemovitosti. Ta v novém roce 2013 zaznamenala hned několik změn, které byste měli znát.

 

Zdanění se zvýší

Předmětem daně z převodu nemovitosti je převod úplaty nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Dále je jejím předmětem výměna nemovitostí, kdy se tato výměna považuje za jeden převod. Předmětem daně není převod vlastnických podílů ve družstvech. Daň z převodu nemovitosti bývá velmi často kritizována jako velmi nespravedlivá, protože trestá toho, kdo se chce zaopatřit na stáří a investovat do vlastního bydlení.

 

Pravicové vlády tak hlásaly, že se bude tato daň snižovat, až se odstraní zcela. Bohužel přesný opak je pravdou a daň z nemovitosti se opět zvyšuje. Zatímco ještě loni činila daň tři procenta z ceny nemovitosti, od začátku tohoto roku to budou procenta čtyři, a to bez ohledu na příbuzenské vztahy mezi těmi, kdo si nemovitost převádějí. Poplatníkem daně je stále prodávající, kupující nebo nabyvatel nemovitosti je jen ručitel.

 

 

To znamená, že v případě, že by prodávající daň nezaplatil, může se obrátit na kupujícího a požadovat daň po něm. Kupující pak může tuto daň vymáhat na prodávajícím. Od roku 2014 by však měl být změněn i plátce daně, kterým by měl být nabyvatel.

 

Daň se platí ze znaleckého posudku

Základ daně představuje cena nemovitosti, která byla stanovena odhadcem. V případě, že kupní cena byla vyšší než ta stanovená odhadcem, slouží za základ daně tato vyšší cena. Abyste daň mohli zaplatit, je třeba podat přiznání k dani z převodu nemovitosti. To musíte podat v určitém termínu, konkrétně to je maximálně třetí měsíc poté, co byla nemovitost v katastru přepsána.

 

K daňovému přiznání byste měli dále přiložit ověřenou kopii kupní smlouvy a znalecký posudek ceny. Velké změny se týkají také správy daně. Vybírat je bude 14 finančních úřadů se sídly ve všech krajích, zjednodušeně lze říci, že platíte tam, kde máte pobyt.