V poslední době se můžeme čím dál tím častěji setkat s tím, že nemovitosti nejsou prodávány klasickou cestou prostřednictvím inzerátů realitních kanceláří, ale že jsou prodávány v aukcích a dražbách, kde cena není pevně daná a je vždy překvapením, kam se dostane. Víte, jaký je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl?

 

Aukce je otevřenější než dražba

Jak již bylo řečeno, v obou případech není nemovitost nabízena za konkrétní cenu, ale za cenu, od které se teprve startuje, tedy za cenu vyvolávací. Podle zájmu návštěvníků dražby nebo aukce se poté dospěje k ceně, která většinou odpovídá nejvyšší nabídce, kterou již nikdo nepřekoná.

 

 

Dražba holandská, kdy se naopak sestupuje od nejvyšší ceny nejníže, nebývá u nemovitostí používána. Zásadní rozdíl mezi oběma typy událostí spočívá v tom, že dražby mohou vykonávat pouze pověřené osoby – dražebníci, kteří získali na svůj úřad a profesi koncesi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Oproti tomu aukce může provádět prakticky kdokoliv, lze je také provádět například na internetu. Nemovitosti můžete dražit například na největším aukčním serveru u nás, kde žádná osoba dražebníka nevystupuje a ani se není tedy třeba fyzicky aukce zúčastnit.

 

Vše lze činit z pohodlí domova za podmínek, které server udává. Navíc se této dražby může účastnit mnohem více lidí, každý, kdo má na serveru registraci a je připojen k internetu.

 

 

Po odklepnutí je třeba sepsat smlouvu

Oproti tomu na dražbu se musíte dostavit osobně a předem musíte složit také jistinu, tedy částku, která je vám v případě neúspěšné dražby vrácena. Pakliže se zúčastníte aukce, žádné peníze dopředu skládat nemusíte. Ten, kdo aukci svolává, si sám stanoví vyvolávací cenu.

 

Velký rozdíl také představuje okamžik, kdy je vám nemovitost „přiklepnuta“, tedy, kdy jste ji úspěšně vydražili. V případě dražby tímto přiklepnutím ztrácí původní majitel práva k nemovitosti a započne proces, kdy je nemovitost přepisována automaticky na vás (v případě, že uhradíte celou její cenu).

 

Pakliže vyhrajete aukci, pak se teprve sepíše kupní smlouva, případně smlouva o smlouvě budoucí. Převod vlastnictví nastává teprve okamžikem zápisu do katastru.