Přestěhovali jste se do nového bydliště? Takový zatoulaný dopis z úřadu se vám může pěkně vymstít, navíc někde je po změně trvalého bydliště dokonce povinné tento fakt nahlásit. Kde všude byste měli tuto okolnost nahlásit, aby vás nepotkalo nic nečekaného?

 

Nahlášení na dopravní inspektorát

Pokud jste majitelé řidičského oprávnění a změnili jste své trvalé bydliště, pak máte povinnost tuto změnu nahlásit, a to do pěti dnů od vydání nového občanského průkazu. Nahlášení této změny vás bude stát 50 korun správního poplatku. V případě, že byste změnu trvalého bydliště nenahlásili, riskujete pokutu až 2000 korun.

 

 

Nahlášení bance

Nezapomeňte nahlásit změnu své adresy také bance. Tuto změnu můžete učinit pouze osobní návštěvou na pobočce, stát by vás to nemělo ani korunu. Kromě změny adresy, kam vám bude banka doručovat výpisy z účtu a další důležité písemnosti, nahlásíte i číslo nového občanského průkazu.

 

Nahlášení živnostenskému a finančnímu úřadu  

Jste podnikatelé? Pak musíte to, že jste se někam přistěhovali, nahlásit také živnostenskému a finančnímu úřadu v místě vašeho nového bydliště. Do dvou týdnů byste měli obdržet nový živnostenský list, který vás bude stát 100 korun.

 

 

Zdravotní pojišťovna

Nezapomeňte nahlásit změnu trvalého bydliště také vaší zdravotní pojišťovně. Vypravte se osobně na její pobočku, s sebou vezměte potvrzení o změně trvalého bydliště, vyplňte formulář a změnu nahlaste.

 

Poplatky za služby

Včas také odhlaste služby na adrese bývalého bydliště a podle potřeby je přihlaste na adrese bydliště nového. Pokud platíte prostřednictvím SIPO, nahlaste změnu bydliště poště. Dále ohlaste změnu bydliště dodavateli elektřiny, plynu, převeďte platby za komunální odpad.