Vlastníte nemovitost, která by potřebovala rekonstrukci jako sůl? Chcete investovat do nové střechy, zateplení budovy, vyměnit profukující okna za nová, vybudovat nové ekologické topení a odstranit neekologický kotel na tuhá paliva? Pak by právě vám mohl pomoci program Zelená úsporám a ušetřit vám nemalé prostředky.

 

Zelená úsporám pro podporu menší energetické náročnosti budov

Jak již z názvu vyplývá, program Zelená úsporám má sloužit pro podporu takových úprav bydlení, díky kterým klesnou náklady na vytápění tohoto bydlení a provoz budovy se stane úspornějším a ekologičtějším. Program funguje od roku 2009 a připravuje ho ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí.

 

Peníze, které tento program poskytuje žadatelům, získává prodejem tzv. emisních povolenek. Program byl v roce 2010 zastaven pro nedostatek financí a obrovský přebytek žádostí. Nyní bude program obnoven.

 

 

Nová Zelená úsporám pro soukromé nemovitosti i veřejné budovy

Program se nyní nazývá Zelená úsporám II a jeho princip je velmi podobný minulé fázi. Program se bude týkat jak soukromých objektů, tak soukromých budov. Prostředky mají být rozděleny takto: 70 % do soukromých budov a 30 % do budov veřejných.

 

Podporovány mají být hlavně rekonstrukce, méně již výstavby nových objektů. Výše poskytnutých prostředků se bude lišit podle toho, jak markantní má být úspora prostředků na vytápění – čím je úspora vyšší, tím jsou i vyšší poskytnuté prostředky.

 

 

Na soukromé domy dá stát 1,4 miliardy korun

Program bude prostředky buď přidělovat přímo, anebo poskytne možnost získat výhodný bankovní úvěr. Stát přitom poskytne bezplatné záruky na splacení těchto úvěrů. Žádosti o účast v tomto programu je třeba podávat elektronicky, a to od srpna 2013.

 

Žádost o dotaci by měla obsahovat celou projektovou dokumentaci. V první fázi by se mělo rozdělit 1,4 miliardy korun. V další fázi bude podporována přestavba veřejných budov.