Znáte to, podvodníků je všude plno. Pokud jste se rozhodli, že si chcete pronajmout od někoho nemovitost, pak se většinou setkáte s majitelem nemovitosti, kterého vidíte prvně v životě. Jak si tedy jeho a jeho nemovitost prověřit?

 

S realitní kanceláří se o záruky bát nemusíte

Pokud jednáte o pronájmu s realitní kanceláří, pak je vaše situace snazší. Respektovaná a seriózní realitní kancelář si vždy prověřuje majitele pronajímané nemovitosti předem.

 

 

Sama vám tedy poskytuje záruky, že ten, od koho nemovitost pronajímáte a komu budete také platit nájemné, je odpovědnou osobou a pravým majitelem nemovitosti, který k ní také disponuje všemi právy. Nemělo by se vám tak stát, že zažijete spory o to, komu nemovitost skutečně patří.

 

Od majitele požadujte občanský průkaz

Jak si prověřit majitele sám? Pokud se pouštíte do pronájmu sami, nebo pokud si chcete prověřit majitele, máte několik možností. V první řadě můžete požadovat, aby se vám majitel prokázal občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a zkontrolovat, zda jde o tu samou osobu, se kterou uzavíráte smlouvu.

 

Katastr je dostupný na internetu

Dále si můžete prověřit samotnou nemovitost tím, že nahlédnete do katastru nemovitostí. V dnešní době naštěstí není nutné docházet na katastr a zde podávat žádost o prověření konkrétní nemovitosti, protože vše najdete na internetu.

 

K nahlížení do katastru slouží stránky http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, kde je přístup ke katastru zcela volný, dostupný komukoliv a také zcela zdarma. Na uvedené adrese se rozhodnete, zda chcete hledat stavbu, bytovou jednotku apod. Dále pak zadáte pouze název obce, zvolíte část obce, a dále pak zadáte číslo stavby, které je jedinečné a případně číslo bytové jednotky.

 

Obdržíte jméno majitele, nebo majitelů a případně i to, zda jsou jeho vlastnická práva nějak omezená. Tento výpis je aktuální a můžete se podle něj tedy řídit. Jde však pouze o výpis pro vaši osobní potřebu. Pokud však potřebujete získat výpis např. pro některou organizaci, pak musíte podat kolkovanou žádost, jejíž vyřízení určitý čas trvá.