Pokud si pořizujete nemovitost, budete nuceni podat žádost o zápis na katastru nemovitostí. K čemu tento zápis slouží, a jak se vlastně provádí?

 

Katastrální úřad – soupis všech nemovitostí

Katastr nemovitostí byl zřízen v roce 1993 a jde o databázi s veškerými nemovitostmi v České republice. Je zde uveden popis nemovitosti, její geografické a geometrické určení a soupis veškerých součástí nemovitosti.

 

Katastr slouží jednak k daňovým účelům, ale také pro evidenci vlastnických práv k nemovitosti. Do katastru nemovitostí se zapisují katastrální území, pozemky, budovy, byty, nebytové prostory a rozestavěné stavby.

 

 

Vklad do katastru je rozhodující

Vklad (zápis) do katastru nemovitostí provádí katastrální úřad, jeho následkem je vznik práva k nemovitosti, jeho změny, nebo zániku. Ti, kdo o zápis do katastru požádají, tedy navrhovatelé, se stávají účastníky řízení. Okamžik, kdy je proveden zápis v katastru nemovitostí, je přitom stěžejní pro vznik práva k nemovitosti – vznik vlastnictví tedy nezávisí na tom, kdy byla zaplacena kupní cena, ale na tom, kdy jste byli zapsáni na katastru.

 

Návrh do katastru musí obsahovat řadu náležitostí

Návrh na vklad do katastru za vás může provést váš právník, případně realitní kancelář, ale můžete ho pochopitelně podat i vy sami. Tento návrh musí obsahovat celou řadu náležitostí. V případě, že je přesně nedoložíte, je třeba návrh podat znovu a opět čekat určitou dobu, než bude návrh vyřízen.

 

Návrh se podává na konkrétním formuláři, který si můžete stáhnout i ze stránek katastru nemovitostí, a musí obsahovat údaje jako je jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo podavatele nebo podavatelů, označení katastrálního úřadu, označení účastníků řízení o povolení vkladu na katastr nemovitostí (jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob) a také označení práv, která mají být zapsána podle Návrhu do katastru nemovitostí. K návrhu je třeba přiložit hned několik příloh.

 

 

Je to jednak kupní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, či smlouva o zřízení zástavního práva. Za podání tohoto návrhu zaplatíte 1000 korun, a to nejlépe v kolkových známkách.

 

Do průběhu vkladu můžete nahlížet

Zápis do katastru trvá různě dlouhou dobu, v jednodušších případech by to mělo být do jednoho měsíce, v případech složitějších do měsíců dvou. Průběh celého procesu můžete sledovat na stránkách Katastru nemovitostí, kde je k dispozici aplikace pro nahlížení do katastru online.